من چگونه می توانم از انجمن کمک بگیرم ؟
پروژه های در حال اجرا
پروژه های نیازمند به کمک فوری
می خواهم با انجمن آشنا شوم .
من چگونه می توانم به انجمن کمک کنم ؟
من چگونه می توانم کسی را برای اخذ کمک معرفی کنم ؟
اخبار و اطلاعیه ها
آرشیو اخبار
ما نه سیاسی هستیم و نه حکومتی

ما مردان خدمتیم و لاغیر

ما دو وظیفه داریم؛ کمک و نابوی

رئیس هیئت مدیره انجمن در جلسه هیئت مدیره اذعان داشتند ما اول باید به آسیب دیدگان ار جنگ ها و حملات تروریستی کمک کنیم و رسالت دوم نابودی جنگ افروزان و تروریست هایی است که باعث: فقر، آوارگی،معلولیت و مرگ می شوند. و در ادامه افزودند…..