من چگونه می توانم از انجمن کمک بگیرم ؟
پروژه های در حال اجرا
پروژه های نیازمند به کمک فوری
می خواهم با انجمن آشنا شوم .
من چگونه می توانم به انجمن کمک کنم ؟
من چگونه می توانم کسی را برای اخذ کمک معرفی کنم ؟
اخبار و اطلاعیه ها
آرشیو اخبار
پیگیر وضعیت معلم بازداشت شده هستم

🔺بطحایی: پیگیر وضعیت معلم بازداشت شده هستم

یک معلم ۳۷ ساله در سرپل ذهاب خودکشی کرد

🔺آموزش و پرورش کرمانشاه: یک معلم ۳۷ ساله در سرپل ذهاب خودکشی کرد

حمله به یک پناهجوی کرد ایرانی

🔺شش نفر به اتهام حمله به یک پناهجوی کرد ایرانی در لندن زندانی شدند