احداث ۳۰۰ واحد در روستاهای ثلاث باباجانی با کمک خیران