افزایش اقدام به خودکشی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه