وضعیت زنان آواره سوری در ترکیه/ فروش دختران ۱۳ تا ۱۸ ساله به مردان مسن ترک

دختران و زنان جوان پناهجوی سوری که از جنگ این کشور به ترکیه پناهنده شده‌اند به‌ازای ۵ تا ۶ هزار لیره ترکیه به‌عنوان همسر دوم به شهروندان ترکیه فروخته می‌شوند.

ما دو وظیفه داریم؛ کمک و نابوی

رئیس هیئت مدیره انجمن در جلسه هیئت مدیره اذعان داشتند ما اول باید به آسیب دیدگان ار جنگ ها و حملات تروریستی کمک کنیم و رسالت دوم نابودی جنگ افروزان و تروریست هایی است که باعث: فقر، آوارگی،معلولیت و مرگ می شوند. و در ادامه افزودند…..