پروژه نیاز به کمک فوری کد یک
محل هزینه: ساخت پای مصنوعی برای دختر بچه کردستانی که دو پای او بر اثر انفجار مین قطع و امکان ساخت پروتز را ندارد و مدتی است در خانه افتاده است.
مکان صرف هزینه: کشور: ایران | استان: کردستان | شهرستان: کامیاران | روستای: سرریز
مشخصات کلی مددجو: جنسیت: زن | سن: 12 سال
مبلغ مورد نیاز: 5/000/000 تومان با هزینه رفت و آمد تا دریافت عضو مصنوعی
شماره حساب واریز کمک: 0216437837008 6037991487867073 نزد بانک ملی به نام دکتر ماستری

فاکتور و ریز هزینه ها:

 

رسید کمک توسط مددجو: 

 

اسامی خیرین این پروژه:

۱- خیّر محترم جناب احمد فدایی.

توضیحات:

با سلام محضر دوستان و خیرین محترم

این کودک در سال ۱۳۹۳ روی مین رفته، متاسفانه تا کنون موفق به تهیه عضو مصنوعی نشده است و شدیدا تحت فشار روحی و روانی هست، لطفا کمک بفرمائید این عزیز هموطن به خواستش برسد ممنون از شما و اجرتان با سید الشهدا/ موفق باشید